Kuntavaaliteemat 2021

Talous
Kunnan taloudesta huolehtiminen on yksi tärkeimmistä tehtävistämme. Ilman kestävää taloutta emme pysty huolehtimaan kuntalaistemme hyvinvoinnista riittävän hyvin. Taloutta tasapainotetaan tehokkaasti esimerkiksi laittamalla menot kuriin ja valitsemalla ostopalveluja. Veronkorotuksille sanomme ehdottomasti EI! Verorasitteemme on saatava alemmalle tasolle kuin naapurikunnissa.

Työ ja yrittäminen
Nopeiden ja vakaiden tietoliikenneyhteyksien turvaaminen ja kehittäminen on välttämätöntä. Haluamme tarjota aloittaville ja kehittyville yrityksille hyvät mahdollisuudet liiketoiminnan pyörittämiseen myös toimitilojen ja infrastruktuurin osalta. Työssä käymisen mahdollistamiseksi Pukkilan ulkopuolella on autoilun edellytyksiä tulevaisuudessa parannettava esimerkiksi sähköautojen latauspisteen ja kaasuautojen tankkauspisteen perustamisella.

Koti ja perhe
Jokaisen kuntalaisen ja perheen tilanne on yksilöllinen ja erilainen. Kunnan pitää pystyä tarjoamaan vaihtoehtoja. Esimerkiksi palveluseteli kotihoitoon auttaisi kuntalaisia valitsemaan omaa arjen jaksamista parhaiten tukevan vaihtoehdon. Pukkilalaiset lapset ansaitsevat turvallisen päivähoidon ja laadukkaan perusopetuksen. Kannatamme koulun ja kodin tiivistä yhteistyötä. Koulukiusaamiselle ehdoton 0-toleranssi. Huomioimme kaikenikäisten niin lasten, nuorten, aikuisten kuin senioreidenkin tarpeet ja kehitämme kuntaa kaikkien tarpeiden pohjalta.

 

Yhteisöllisyys ja hyvinvointi
Aktiiviset yhdistykset ja järjestöt vahvistavat Pukkilan leimallista yhteisöllisyyttä. Liputamme talkoohengen puolesta ja kannustamme jokaista kuntalaista omatoimisuuteen. Haluamme huolehtia yhteisistä liikunta- ja harrastuspaikoista sekä kehittää hyvinvointia tukevia toimintoja pysyäksemme terveinä ja aktiivisina. 

Elinvoima

Säilyttääksemme omaleimaisen ja ainutlaatuisen kyläyhteisömme haluamme panostaa voimakkaasti kuntamarkkinointiin. Lisäämme elinkeinoyhteistyötä myös pääkaupunkiseudun suuntaan. Vauhditamme Pukkilaan lisää asukkaita laittamalla asuinalueet viihtyisiksi ja helpottamalla oman kodin hankkimista. Nostamme Pukkilaa esiin idyllisenä matkailu-, kulttuuri- ja luontokohteena.

Yhteistyö ja avoimuus

Sitoudumme kehittämään Pukkilaa hyvässä yhteistyössä muiden puoluevaltuutettujen kanssa ja viemään läpi hyviä ideoita puoluetaustasta riippumatta. Töitä teemme tosissamme! Haluamme lisätä päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja tarjota kuntalaisille vaikutusmahdollisuuksia nostamalla keskusteluun ajankohtaisia asioita aktiivisesti ja säännöllisesti.